• Modificació R.D. 238/2013-RITE: “Revisió de la qualitat d’aire interior”

  Modificació R.D. 238/2013-RITE: “Revisió de la qualitat d’aire interior”

  El Reial Decret 238/2013 de “Modificaciones del RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios)”, inclou l´apartat de Manteniment Preventiu, com obligatòria amb periodicitat anual, la Revisió de la Qualitat d´Aire Interior segons la Normes UNE 171330 i 100012.

  Aquesta modificació afecta a tots els Edificis amb Instal·lacions amb una potència útil major a 70 Kw. Dintre d´aquest apartat es troben instal·lacions de diferents tipus: centres comercials, hotels, edificis corporatius i oficines, hospitals i clíniques, entre altres.

  La qualitat d´aire interior és, des d´ara, un requisit legal que deuen complir les instal·lacions de climatització.

  QUÈ S’HA DE FER PER A CUMPLIR NORMATIVA?

  UNE 171330

  • Inspecció i valoració inicial.
  • Paràmetres obligatoris a mostrejar:
   • CO y CO2.
   • Temperatura.
   • Humitat Relativa.
   • Bacteris i fongs en ambient.
   •  Partícules por comptatge (0,5 y 5 µm) i gravimetria (PM2,5)*.
  • Paràmetres addicionals:
   • Il·luminació ambiental.
   • Soroll ambiental.
   • Campo electromagnètic.
   • Campo elèctric i electricitat estàtica.
  •  Avaluació Higiènica dels sistemes de climatització.
  • Informe Tècnic que inclou les recomanacions de millora i eventuals mesures correctores.

  UNE 100012

  • Determinació del nº UTA’s i conductes a mostrejar.
  • Inspecció visual brutícia i deteriorament de l´equip.
  • Inspecció microbiològica.
  • Inspecció de matèria particulada.
  • Resultats i conformitat de la Inspecció.
  Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply
LAB DURAN BELLIDO