DIRIGIT A LES PERSONES:

Amb la finalitat d’intentar fer més pràctica la consulta i facilitar la comprensió d’aquelles anàlisis clíniques que considerem d’especial interès mèdic, hem classificat les proves analítiques segons l’edat cronològica de les persones.

Hem iniciat la recopilació de les tècniques d’anàlisis clíniques amb l’estudi de l’etapa PRENATAL de la vida, per continuar amb la INFÀNCIA i l’ADOLESCÈNCIA, i prosseguir amb aquelles anàlisis específiques de les DONES i posteriorment dels HOMES. A continuació contemplem un apartat dedicat específicament als ADULTS, independentment del gènere, per finalitzar amb l’etapa de major maduresa i plenitud de la vida, en la qual destaquem aquelles anàlisis clíniques dirigides a les persones de la TERCERA EDAT.

Resta de proves, consultar catàleg.

Anàlisis clíniques prenatal

Considerem d’especial interès les anàlisis clíniques dirigides a la salut del fetus i de la dona gestant.
En els últims anys la medicina ha sofert una considerable evolució i disposem d’un gran ventall de proves diagnòstiques de laboratori no invasives, que ens faciliten el diagnòstic de patologies prenatals i el seguiment de la gestació.

Anàlisis clíniques infància i adolescència

Ens preocupa molt la salut dels nostres fills i per aquest motiu proposem un conjunt de proves analítiques dirigides a les diferents fases del creixement i evolució dels nens i els adolescents.
Un bon seguiment i control d’aquells paràmetres analítics que considerem fonamentals en edats primerenques de la vida, serà determinant per a la futura qualitat de vida dels nostres fills.

Anàlisis clíniques Dona

La dona té una sèrie de patologies específiques que mereixen ser tractades en un apartat propi i independent.
Hem intentat recopilar aquelles anàlisis clíniques que ens permeten diagnosticar una major incidència de patologia i que per tant preocupen més a la dona d’avui dia.

Análisis clíniques home

L’home té una sèrie de patologies específiques que així mateix mereixen ser tractades en un apartat propi i independent.
Hem intentat recopilar aquelles anàlisis clíniques que ens permeten diagnosticar una major incidència de patologia i que per tant que preocupen més a l’home d’avui dia.

Anàlisis clíniques adults

Englobem en aquest apartat el conjunt d’anàlisis clíniques que poden afectar tant a homes com a dones adults i que tractem conjuntament en el mateix bloc.
Considerem aquest període de la vida com l’etapa de major maduresa física i intel·lectual, i hem d’arribar a ella en plenitud de facultats, intentant mantenir-nos el màxim de temps possible lliures de malaltia.
Amb unes anàlisis clíniques periòdiques, sempre sota la supervisió i control d’un equip mèdic, podrem prevenir i guarir moltes dolències que ens permetran augmentar la qualitat de vida dels nostres majors.

Anàlisis clíniques tercera edat

Els avanços mèdics han permès la prolongació de l’esperança de vida i l’envelliment de la població, que a bé segur repercutirà en l’augment d’una sèrie de patologies específiques d’aquesta fase de la vida, que englobem en aquest apartat.
Considerem aquest període de la vida com l’etapa de major maduresa física i intel·lectual, i hem d’arribar a ella en plenitud de facultats, intentant mantenir-nos el màxim de temps possible lliures de malaltia.
Amb unes anàlisis clíniques periòdiques, sempre sota la supervisió i control d’un equip mèdic, podrem prevenir i guarir moltes dolències que ens permetran augmentar la qualitat de vida dels nostres majors.

LAB DURAN BELLIDO