• Sang

  [vc_nested_tabs][vc_nested_tab title=”Dejú” tab_id=”analisis-sang-normativa-deju”]

  QUANTES HORES NECESSITEM ESTAR EN DEJÚ PER FER UN ANALISIS DE SANG?

  Recomanem un dejuni mínim de 8 a 12 hores per poder valorar correctament el Perfil Lipídic (Triglicèrids, Colesterol Total i fraccions, Lípids Totals, etc…) i els nivells de Glucosa en sang.

  Per a estudis Hematológicos, de Coagulació, Hormonals, Serológicos, Genètics o bé de Marcadors Tumorals serà suficient amb unes 3 hores de dejuni.

  Destaca que si detectem possibles interferències tècniques per la hiperlipemia (hipertrigliceridemia) present en la mostra d’un pacient, sempre recomanem nova extracció, amb un interval mínim de 12 hores de dejuni, com a comprovació dels resultats obtinguts.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Tolerància oral a la glucosa” tab_id=”analisis-tolerancia-oral-glucosa4587-23be”]

  NORMATIVA PER A LA PROVA DE TOLERÀNCIA ORAL A LA GLUCOSA – CORBA DE GLUCOSA

  Recomanem els 3 dies previs a la realització de la prova fer una dieta variada amb alt contingut en Hidrats de Carboni (pasta, patates, arròs, dolços, etc…), unit a una activitat física normal.

  Durant la setmana prèvia al prova no es pot prendre cap medicació, especialment diurètics i cortisona.

  La prova s’haurà de fer al matí, després de 8 a 12 hores de dejuni.

  Durant la prova no es pot fumar ni beure refrescs ensucrats. Es permet beure una mica d’aigua. Haurà d’estar en repòs durant la prova, evitant fer exercici físic ni caminar.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Test O’Sullivan” tab_id=”sangre-test-osullivan4587-23be”]

  NORMATIVA PER AL TEST D’O´SULLIVAN

  El Test d’O´Sullivan consisteix en una única extracció de sang transcorreguda una hora després d’haver ingerit 50 grams de sucre dissolts en aigua.

  No es requereix una dieta especial els dies previs a la prova.

  Destacar que en principi no és necessari estar en dejú, sent indiferent que hagin desdejunat o menjat abans de l’extracció.

  Unicamente si també sol·liciten els nivells de Glucosa Basal llavors sí que es requereix fer la prova en dejú. En aquests casos es realitzarà una extracció basal prèvia a l’administració del sucre i als 60 minuts tornarem a extreure sang.

  Durant la prova no es pot fumar ni beure refrescs ensucrats. Es permet beure una mica d’aigua. Haurà d’estar en repòs durant els 60 minuts de durada de la prova, evitant fer exercici físic ni caminar.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Àcid pirúvic (Piruvat)” tab_id=”acido-piruvico4587-23be”]

  NORMATIVA PER A la RECOLLIDA DE MOSTRA DE L’ÀCID PIRUVICO (PIRUVAT)

  Immediatament després de l’extracció sanguínia, omplir amb 3 ml de sang un Tub de EDTA 3K (Hemograma) fins a on indica la fletxa, sense sobrepassar-la i invertir 4–5 vegades suaument.

  Posteriorment barrejar 4ml d’aquesta sang amb el contingut del Tub Tap Blanc (4ml d’Àcid Perclòric conservat en fred).

  A continuació centrifugar aquest Tub Tap Blanc durant 10 minuts a 3000 r.p.m. i transferir 4 ml del sobrant per afegir-ho al Tub Tap Verd (2ml tampó Fosfat 3K 0,7 mol/L). Barrejar el contingut del Tub Tap Verd i deixar reposar 15 minuts en nevera.

  Posteriorment centrifugar aquest Tub Tap Verd durant 10 minuts a 3000 r.p. m.

  Separar el sobrant incolor en un tub estàndard per a l’enviament de la mostra al laboratori mdb.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Àcid làctic (Lactat)” tab_id=”acido-lactico4587-23be”]

  NORMATIVA PER A la RECOLLIDA DE MOSTRA DE L’ÀCID LÀCTIC (LACTAT)

  Immediatament després de l’extracció sanguínia, omplir un Tub de FLUORUR (Tub Tap Gris) fins a la marca indicada, sense sobrepassar-la i invertir 4–5 vegades suaument.

  A continuació centrifugar aquest Tub Tap Gris durant 10 minuts a 1000 r.p.m.

  Transferir el sobrant de plasma per afegir-ho al Tub Tap Vermell.

  La mostra en el Tub Tap Vermell ja pot ser enviada al laboratori mdb.

  [/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]
 • Orina

  [vc_nested_tabs][vc_nested_tab title=”Micció neta” tab_id=”analisis-orina-recomendaciones4587-23be”]

  NORMATIVA PER A LA RECOLLIDA D’ORINA PER A SEDIMENT I CULTIU MICROBIOLOGICO. MÈTODE DE MICCIÓ NETA

  Iniciar el procés descrit a continuació quan es tingui la sensació d’abundants ganes d’orinar, preferint-se en general la primera orina del matí, quan la bufeta urinària es troba plena d’orina.

  És imprescindible el rentat meticulós dels genitals externs. Aclarir amb aigua abundant i assecar bé amb tovallola o drap net.

  Recollir l’orina en un flascó estèril i amb tancament hermètic.

  Menysprear el primer doll.

  Traslladar la mostra en posició vertical, ben tapada i ràpidament al Laboratori. Si es produeix demora en el lliurament de l’orina, és fonamental refrigerar-la (no congelar-la). A l’estiu, és útil embolicar el pot en una bossa de plàstic i al seu torn introduir aquesta en una altra borsa amb un bloc de gel, per al seu correcte trasllat.

  Recomanacions addicionals:

  • Encara que la quantitat d’orina obtinguda sigui petita, la mostra és útil si s’han pres les precaucions anteriorment descrites.
  • Qualsevol maniobra defectuosa en el procés de recollida és motiu per rebutjar la mostra i iniciar de nou el procés.
  • Per al rentat pot utilitzar-se aigua jabonosa temperada. Repetir les operacions dues vegades.
  • Es recomana recollir la porció mitjana del doll d’orina, “al vol”, sense parar la micció.
  • No destapar el flascó fins al moment en què es va a iniciar l’operació descrita.
  • Si es recull l’orina d’un malalt amb sonda permanent, es pinzará la part distal de la mateixa i, quan s’hagi acumulat suficient orina, es recollirà aquesta amb xeringa i agulla estèrils, després de desinfectar el lloc de la punció de la sonda amb un producte iodat.
  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Bolsa pediàtrica” tab_id=”1449673929-2-254587-23be”]

  NORMATIVA PER A LA RECOLLIDA D’ORINA PER A SEDIMENT I CULTIU MICROBIOLÒGIC. NENS SENSE MICCIÓ VOLUNTÀRIA (BOSSA DE PLÀSTIC PEDIÀTRICA)

  És imprescindible el rentat meticulós dels genitals externs.

  Emprar aigua jabonosa temperada i aclarir amb abundant aigua.

  Realitzar l’operació dues vegades i assecar molt bé.

  Col·locar la bossa de plàstic estèril perfectament unida a la pell.

  Estar pendent de la mateixa i retirar immediatament la borsa quan s’hagi produït la micció.

  Si transcorreguda una hora no s’ha aconseguit recollir l’orina, rebutjar la bossa i començar de nou tot el procés de rentat descrit a l’apartat anterior, adherint posteriorment una nova bossa.

  Després de la recollida de la mostra d’orina s’ha de traslñadar urgentment al Laboratori.

  És fonamental que l’orina no es deixi a temperatura ambient. Precisa refrigeració immediatament després de la recollida. Recordar que no s’ha de congelar la mostra.

  Un mètode per aconseguir que es mantingui freda durant el trasllat, consisteix a embolicar-la en una bossa de plàstic i al seu torn, introduir aquesta en una altra bossa amb un bloc de gel.

  Per evitar que es vessi orina durant el transport, pot introduir-se la bossa de recollida d’orina pediàtrica en un flascó de plàstic estèril. Tancar-ho bé i refrigerar-ho.

  Encara que la quantitat d’orina recollida sigui petita, és útil, sempre que s’hagin pres les precaucions anteriorment exposades.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Orina de 24h” tab_id=”normativa-recollida-orina-24h”]

  NORMATIVA PER A LA RECOLLIDA D’ORINA 24 HORES

  S’ha de disposar d’un recipient estèril per a la recollida de l’orina generada durant 24 hores.

  Aquests recipients d’adquireixen en farmàcies i tenen una capacitat de 2 litres.

  A una hora precisa del matí (per exemple, a les 8.00 h.), el pacient ha d’orinar i rebutjar aquesta orina.

  A partir de llavors, guardarà tota l’orina emesa fins a la mateixa hora de l’endemà (en el nostre cas a les 8.00 h. del matí), hora en què tornarà a orinar i afegirà aquesta mostra a la resta guardada.

  Destacar que l’orina ha d’anar dipositant-se en la nevera o en lloc ben fred (+4ºC) durant les 24 hores que dura la recollida.

  Recordar que ha de manar-se al Laboratori tota la quantitat d’orina recollida durant les 24 hores, sense menysprear cap porció.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Mètode Nordin” tab_id=”1449675102053-3-24587-23be”]

  NORMES PER A LA RECOLLIDA D’ORINA MÈTODE NORDIN

  Perquè els resultats siguin exactes i precisos és necessari seguir les indicacions que a continuació exposem:

  La nit anterior a l’analítica, i a partir de les 21.00 h., procurar no menjar, beure ni fumar.

  El dia en què s’efectua l’analítica, a les 7.00 h. del matí han d’orinar, rebutjant aquesta orina.

  A continuació hauran d’ingerir 250 ml d’aigua destil·lada, procurant no menjar, beure ni fumar.

  A les 2 hores exactes d’haver pres l’aigua destil·lada, orinar en un recipient adequat, recollint tota l’orina.

  Aquesta orina es lliurarà al Laboratori el mateix matí i es realitzarà l’extracció de sang per a la resta de les proves.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Clearence de Urea / Van Slyke” tab_id=”1449675147232-4-104587-23be”]

  NORMATIVA PER A LA RECOLLIDA D’ORINA PER L’ACLARAMIENT O CLEARANCE D’UREA O PROVA DE VAN SLYKE

  Perquè els resultats siguin exactes i precisos és necessari seguir les indicacions que a continuació exposem: Primer han d’orinar rebutjant l’orina.

  Anotar l’hora de la micció.

  Ingerir dos gots grans d’aigua.

  Transcorreguda 1 hora de la ingestió dels dos gots d’aigua, hauran de realitzar-se l’extracció de sang per determinar la Urea sérica.

  Transcorregudes 2 hores de la ingestió dels dos gots d’aigua, hauran d’orinar tota la quantitat possible en un recipient.

  Mesurar la quantitat d’orina miccionada.

  Posteriorment realitzarem la determinació d’Urea en aquesta mostra d’orina.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Hidroxiprolina” tab_id=”1449675184806-5-14587-23be”]

  NORMATIVA PER A la RECOLLIDA D’ORINA PER LA DETERMINACION DE HIDROXIPROLINA

  Perquè els resultats siguin exactes i precisos és necessari seguir les indicacions que a continuació exposem:

  Durant els 3 dies previs a l’anàlisi hauran de prendre únicament els següents aliments:

  • Ous i productes làctics
  • Verdures i fruites (excepte els plàtans)
  • Arròs
  • Pa blanc
  • Aigua amb o sense gas

  Enumerem especialment els aliments no permesos:

  • Carns de tot tipus
  • Pescats i mariscs
  • Brous i potajes
  • Fruita seca
  • Salses
  • Gelats, caramels, xocolates i pastissos
  • Aliments enllaunats
  • Cafè, te i licors
  • Plàtans
  • Mongetes, llenties, cigrons, faves i pèsols
  • Begudes refrescants
  • Gelatines
  • Cap tipus de medicació

  Transcorreguts els 3 dies seguint la dieta esmentada hauran de recollir la mostra d’orina de 24 hores. Seguir les instruccions esmentades a l’apartat NORMATIVA PER A LA RECOLLIDA D’ORINA 24 HORES.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Catecolamines, Àcid Vanilmandèlic i Metanefrines” tab_id=”1449675207264-6-34587-23be”]

  NORMATIVA PER A LA RECOLLIDA D’ORINA DE 24 HORES PER A LES DETERMINACIONS DE CATECOLAMINES, ÀCID VANILMANDÈLIC I METANEFRINES
  Preparar un recipient net amb la suficient capacitat per anar recollint les successives miccions.A una hora precisa del matí (per exemple, a les 8.00 h.), el pacient ha d’orinar i rebutjar aquesta orina.

  Afegir a la primera mostra d’orina 10 ml d’Acidífic Clorhídric 6 mol/L (aproximadament 1 ml de HCL en 9 ml d’H2O destil·lada). Aquest producte químic els serà facilitat pel Laboratori.

  A partir d’aquest moment, hauran de guardar tota l’orina emesa fins a la mateixa hora de l’endemà (en el nostre cas les 8.00 h. del matí), hora en què tornarà a orinar i afegirà aquesta mostra a la resta guardada.

  Destacar que l’orina ha d’anar dipositant-se en la nevera o en lloc ben fred (+4ºC) durant les 24 hores que dura la recollida.

  Recordar que ha de manar-se al Laboratori tota la quantitat d’orina recollida durant les 24 hores, sense menysprear cap porció.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Àcid 5-Hidroxiindolacètic” tab_id=”1449675279605-7-04587-23be”]

  NORMATIVA PER A LA RECOLLIDA D’ORINA PER A LA DETERMINACIÓ D’ÀCID 5- HIDROXIINDOLACÈTIC EN ORINA DE 24 HORES

  Perquè els resultats siguin exactes i precisos és necessari seguir les indicacions que a continuació exposem:

  Durant els 6 dies previs a l’anàlisi no hauran de prendre els següents aliments:

  • Dolços, gelats, caramels, xocolata i melmelades
  • Fruites: Taronges, plàtans i pinya
  • Formatge
  • Nous
  • Te i cafè
  • Begudes espumoses i efervescents

   

  Durant els 6 dies previs a l’anàlisi no hauran de prendre els següents medicaments:

  • Sedants
  • Salicilats
  • Tranquilizants
  • Sulfamides
  • Tetraciclines
  • Hipotensors

   

  Trancorreguts els 6 dies seguint les instruccions esmentades hauran de recollir la mostra d’orina de 24 hores.

  Preparar un recipient net cobert amb paper d’alumini, per protegir-ho de la llum, que tingui la suficient capacitat per anar recollint les successives miccions.

  Així mateix hauran d’afegir a la primera mostra d’orina recollida 10 ml d’Àcid Clorhídric 6 mol /L. (aproximadament 1ml de HCL en 9 ml d’H2O destil·lada). Aquest producte químic els serà facilitat pel Laboratori.

  Hauran de seguir les instruccions esmentades a l’apartat NORMATIVA PER A LA RECOLLIDA D’ORINA 24 HORES.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Oxalato” tab_id=”1450349759802-8-54587-23be”]
  RÈGIM DE 2 DIES PER A LA DETERMINACIÓ D’OXALAT EN ORINA MICCIÓ O 24 HORES
  Perquè els resultats siguin exactes i precisos és necessari seguir les indicacions que a continuació exposem:

  Durant els 2 dies previs a l’anàlisi hauran d’evitar ingerir Vitamina C ja que pot interferir amb la determinació d’Àcid Oxàlic.

  El 3er dia al matí, trancorreguts els 2 dies seguint les instruccions esmentades, hauran de recollir la mostra d’orina de 24 hores.

  Preparar un recipient net que tingui suficient capacitat per anar recollint les successives miccions.

  Així mateix hauran d’afegir a la primera mostra d’orina recollida 10 ml d’Àcid Clorhídric 6 mol /L. (aproximadament 1ml de HCL en 9 ml d’H2O destil·lada). Aquest producte químic els serà facilitat pel Laboratori.

  Si sol·liciten la determinació d’Oxalat en orina de 24 h. hauran de seguir les instruccions esmentades a l’apartat NORMATIVA PER A la RECOLLIDA D’ORINA 24 HORES.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Calci i Fòsfor” tab_id=”1450351100684-9-44587-23be”]

  NORMATIVA PARA LA RECOGIDA DE ORINA PARA LA DETERMINACION DE CALCIO Y FOSFORO EN ORINA DE 24 HORAS

  Para que los resultados sean exactos y precisos es necesario seguir las indicaciones que a continuación exponemos:

  Durante los 6 días previos al análisis deberán ingerir como única bebida agua.

  Deberán evitar ingerir mermeladas, azúcar ni alimentos que lo contengan, huevos, leche ni derivados.

  Transcurridos los 6 días siguiendo las instrucciones mencionadas, deberán recoger la muestra de orina de 24 horas.

  Destacar que la orina debe ir depositándose en la nevera o en lugar bien frío (+4ºC) durante las 24 horas que dura la recogida.

  Hauran de seguir les instruccions esmentades a l’apartat NORMATIVA PER A la RECOLLIDA D’ORINA 24 HORES.

  [/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]
 • Heces

  [vc_nested_tabs][vc_nested_tab title=”Cultivo microbiológico” tab_id=”analisis-de-heces-cultivo-microbiologico4587-23be”]

  NORMATIVA PARA CULTIVO MICROBIOLOGICO

  Recoger una cantidad de heces similar al tamaño de una nuez en un frasco estéril de boca ancha y de cierre hermético.

  Evitar la contaminación de la muestra de heces con orina y/o agua.

  Si se solicitan varias muestras de heces seriadas (2 o 3) recomendamos que se entreguen las heces en el laboratorio a medida que se vayan recogiendo, procurando que siempre sean de días diferentes.

  Trasladar la muestra urgentemente al laboratorio para su posterior análisis. Si por cualquier circunstancia se retrasase el envío, pueden conservar el frasco refrigerado en nevera a 4ºC de temperatura durante unas horas. No deben introducirse las heces en el congelador.

  En el caso especial que la muestra de heces deba ser recogida mediante escobillón, hay que destacar que necesitaremos un escobillón exclusivo para el cultivo, que no podrá ser compartido para realizar otras pruebas en heces. Intentar impregnar bien el algodón del escobillón con contenido fecal.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Parásitos” tab_id=”1450351453-2-834587-23be”]

  NORMATIVA PARA INVESTIGACION DE PARASITOS

  Un día antes de recoger la muestra de heces no comer los siguientes alimentos: fresas, higos, manzanas, tomates, legumbres y pan con semillas que pueden confundir en el estudio microscópico de las heces.

  Tampoco tomar medicamentos a base de caolín o carbón vegetal, sales de magnesio, laxantes oleosos y supositorios.

  Recoger una cantidad de heces similar al tamaño de una nuez en un frasco estéril de boca ancha y de cierre hermético.

  Evitar la contaminación de la muestra de heces con orina y/o agua.

  Si se solicitan varias muestras de heces seriadas (2 o 3) recomendamos que se entreguen las heces en el laboratorio a medida que se vayan recogiendo, procurando que siempre sean de días diferentes.

  Trasladar la muestra urgentemente al laboratorio para su posterior análisis.

  En el caso especial que la muestra de heces deba ser recogida mediante escobillón, hay que destacar que necesitaremos un escobillón exclusivo para el estudio de parásitos, que no podrá ser compartido para realizar otras pruebas en heces. Intentar impregnar bien el algodón del escobillón con contenido fecal.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Adenovirus” tab_id=”1450351867581-2-54587-23be”]

  NORMATIVA PARA INVESTIGACION DE ADENOVIRUS

  Recoger una cantidad de heces similar al tamaño de una nuez en un frasco estéril de boca ancha y de cierre hermético.

  Evitar la contaminación de la muestra de heces con orina y/o agua.

  Si se solicitan varias muestras de heces seriadas (2 o 3) recomendamos que se entreguen las heces en el laboratorio a medida que se vayan recogiendo, procurando que siempre sean de días diferentes.

  Trasladar la muestra urgentemente al laboratorio para su posterior análisis. Si por cualquier circunstancia se retrasase el envío, pueden conservar el frasco refrigerado en nevera a 4ºC de temperatura durante unas horas. No deben introducirse las heces en el congelador.

  En el caso especial que la muestra de heces deba ser recogida mediante escobillón, hay que destacar que necesitaremos un escobillón exclusivo para la investigación de adenovirus, que no podrá ser compartido para realizar otras pruebas en heces. Intentar impregnar bien el algodón del escobillón con contenido fecal.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Rotavirus” tab_id=”1450351914341-3-34587-23be”]

  NORMATIVA PARA INVESTIGACION DE ROTAVIRUS

  Recoger una cantidad de heces similar al tamaño de una nuez en un frasco estéril de boca ancha y de cierre hermético.

  Evitar la contaminación de la muestra de heces con orina y/o agua.

  Si se solicitan varias muestras de heces seriadas (2 o 3) recomendamos que se entreguen las heces en el laboratorio a medida que se vayan recogiendo, procurando que siempre sean de días diferentes.

  Trasladar la muestra urgentemente al laboratorio para su posterior análisis. Si por cualquier circunstancia se retrasase el envío, pueden conservar el frasco refrigerado en nevera a 4ºC de temperatura durante unas horas. No deben introducirse las heces en el congelador.

  En el caso especial que la muestra de heces deba ser recogida mediante escobillón, hay que destacar que necesitaremos un escobillón exclusivo para la investigación de rotavirus, que no podrá ser compartido para realizar otras pruebas en heces. Intentar impregnar bien el algodón del escobillón con contenido fecal.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Test de Graham” tab_id=”1450351953358-4-04587-23be”]

  NORMATIVA PARA TEST DE GRAHAM

  Recomendamos recoger la muestra a primera hora de la mañana, frotando cuidadosamente la zona anal directamente con un trozo de cinta adhesiva transparente tipo celo o mediante la ayuda de un tubo de plástico cuyo extremo esté rodeado de la cinta adhesiva ya descrita. Depositar la cinta adhesiva con el material de la zona anal impregnado en ella, junto el tubo de plástico, si lo hubiere, en el interior de un frasco estéril de boca ancha y de cierre hermético.

  Si se solicitan varias muestras de heces seriadas (2 o 3), recomendamos que se entreguen las muestras en el laboratorio a medida que se vayan recogiendo, procurando que siempre sean de días diferentes.

  Trasladar la muestra urgentemente al laboratorio para su posterior análisis. Si por cualquier circunstancia se retrasase el envío, pueden conservar el frasco, con la cinta adhesiva en su interior, refrigerado en nevera a 4ºC de temperatura durante unas horas. No deben introducirse las muestras en el congelador.

  En el caso especial que la muestra deba ser recogida mediante escobillón, hay que destacar que necesitaremos un escobillón exclusivo para la investigación de oxiuros, que no podrá ser compartido para realizar otras pruebas en heces. Intentar frotar bien los márgenes de la zona anal con el algodón del escobillón.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”HELICOBACTER PYLORI” tab_id=”1450352001510-5-94587-23be”]

  NORMATIVA PARA INVESTIGACION DE HELICOBACTER PYLORI

  Recoger una cantidad de heces similar al tamaño de una nuez en un frasco estéril de boca ancha y de cierre hermético.

  Evitar la contaminación de la muestra de heces con orina y/o agua.

  Si se solicitan varias muestras de heces seriadas (2 o 3) recomendamos que se entreguen las heces en el laboratorio a medida que se vayan recogiendo, procurando que siempre sean de días diferentes.

  Trasladar la muestra urgentemente al laboratorio para su posterior análisis. Si por cualquier circunstancia se retrasase el envío, pueden conservar el frasco refrigerado en nevera a 4ºC de temperatura durante unas horas. No deben introducirse las heces en el congelador.

  En el caso especial que la muestra de heces deba ser recogida mediante escobillón, hay que destacar que necesitaremos un escobillón exclusivo para la investigación de helicobácter pylori, que no podrá ser compartido para realizar otras pruebas en heces. Intentar impregnar bien el algodón del escobillón con contenido fecal.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Digestión completa” tab_id=”1450352111212-6-24587-23be”]

  NORMATIVA PARA ESTUDIO DE DIGESTION COMPLETA

  Los días previos no se requiere hacer una dieta especial. Recomendamos que sigan una dieta variada y equilibrada.

  Recoger una cantidad de heces similar al tamaño de una nuez en un frasco estéril de boca ancha y de cierre hermético.

  Evitar la contaminación de la muestra de heces con orina y/o agua.

  Si se solicitan varias muestras de heces seriadas (2 o 3) recomendamos que se entreguen las heces en el laboratorio a medida que se vayan recogiendo, procurando que siempre sean de días diferentes.

  Trasladar la muestra urgentemente al laboratorio para su posterior análisis. Si por cualquier circunstancia se retrasase el envío, pueden conservar el frasco refrigerado en nevera a 4ºC de temperatura durante unas horas. No deben introducirse las heces en el congelador.

  En el caso especial que la muestra de heces deba ser recogida mediante escobillón, hay que destacar que necesitaremos un escobillón exclusivo para el estudio de la digestión completa, que no podrá ser compartido para realizar otras pruebas en heces. Intentar impregnar bien el algodón del escobillón con contenido fecal.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Sangre oculta” tab_id=”1450352163438-7-24587-23be”]

  NORMATIVA PARA INVESTIGACION DE SANGRE OCULTA

  Los días previos no se requiere hacer una dieta especial.

  Recoger una cantidad de heces similar al tamaño de una nuez en un frasco estéril de boca ancha y de cierre hermético.

  Evitar la contaminación de la muestra de heces con orina y/o agua.

  Si se solicitan varias muestras de heces seriadas (2 o 3) recomendamos que se entreguen las heces en el laboratorio a medida que se vayan recogiendo, procurando que siempre sean de días diferentes.

  Trasladar la muestra urgentemente al laboratorio para su posterior análisis. Si por cualquier circunstancia se retrasase el envío, pueden conservar el frasco refrigerado en nevera a 4ºC de temperatura durante unas horas. No deben introducirse las heces en el congelador.

  En el caso especial que la muestra de heces deba ser recogida mediante escobillón, hay que destacar que necesitaremos un escobillón exclusivo para la investigación de sangre oculta, que no podrá ser compartido para realizar otras pruebas en heces. Intentar impregnar bien el algodón del escobillón con contenido fecal.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Grasas totales” tab_id=”1450352208926-8-24587-23be”]

  NORMATIVA PARA INVESTIGACION DE GRASAS TOTALES

  No se permite la toma de laxantes ni purgantes durante los tres días de recogida de las heces.

  Recoger las muestras de heces durante 3 días consecutivos en frascos estériles de boca ancha y de cierre hermético. Ir guardando los frascos refrigerados en nevera a 4ºC de temperatura.

  Puede juntarse toda la materia fecal en un único recipiente de mayores dimensiones, que deberá conservarse del mismo modo en nevera.

  Evitar la contaminación de la muestra de heces con orina y/o agua.

  Trasladar la muestra urgentemente al laboratorio para su posterior análisis.

  No deben introducirse las heces en el congelador.

  [/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]
 • Esputos

  [vc_nested_tabs][vc_nested_tab title=”Cultivo Microbiológico” tab_id=”1450351453-1-414587-23be”]

  NORMATIVA PARA CULTIVO MICROBIOLÓGICO

  Recomendamos el enjuague de la boca con agua abundante, repitiendo la operación varias veces.

  Recoger todo el contenido del esputo tras una expectoración muy profunda, preferentemente matinal, directamente en un frasco estéril de boca ancha y de cierre hermético. Destacar la importancia de evitar un alto contenido de saliva en el esputo.

  Trasladar la muestra urgentemente al laboratorio para su posterior análisis. Si por cualquier circunstancia se retrasase el envío, aunque no sea recomendable, pueden conservar el frasco refrigerado en nevera a 4ºC de temperatura durante el mínimo tiempo posible. No debe introducirse el esputo en el congelador.

  Recomendamos que la muestra sea obtenida en nuestras propias instalaciones del Laboratorio Central donde le entregaremos el frasco de recogida y le indicaremos una sala íntima y privada donde recoger la muestra. De esta forma aseguramos que la muestra se analice lo más rápidamente posible.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Tinción de Ziehl” tab_id=”1450352450169-1-104587-23be”]

  NORMATIVA PARA TINCION DE ZIEHL (MICOBACTERIAS)

  Recomendamos el enjuague de la boca con agua abundante, repitiendo la operación varias veces.

  Recoger todo el contenido del esputo tras una expectoración muy profunda, preferentemente matinal, directamente en un frasco estéril de boca ancha y de cierre hermético. Destacar la importancia de evitar un alto contenido de saliva en el esputo.

  Trasladar la muestra urgentemente al laboratorio para su posterior análisis. Si por cualquier circunstancia se retrasase el envío, pueden conservar el frasco refrigerado en nevera a 4ºC de temperatura. No debe introducirse el esputo en el congelador.

  Si se solicitan varias muestras de esputos seriadas (2 o 3) recomendamos que, a medida que se van obteniendo las muestras, se conserven en nevera. Una vez finalizado el proceso de recogida de los esputos, podrán ser entregados todos a la vez al laboratorio.

  Recomendamos que la muestra sea obtenida en nuestras propias instalaciones del Laboratorio Central donde le entregaremos el frasco de recogida y le indicaremos una sala íntima y privada donde recoger la muestra. De esta forma aseguramos que la muestra se analice lo más rápidamente posible.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Cultivo Lowenstein (Micobacterias)” tab_id=”1450352510330-2-84587-23be”]

  NORMATIVA PARA CULTIVO LOWENSTEIN (MICOBACTERIAS)

  Recomendamos el enjuague de la boca con agua abundante, repitiendo la operación varias veces.

  Recoger todo el contenido del esputo tras una expectoración muy profunda, preferentemente matinal, directamente en un frasco estéril de boca ancha y de cierre hermético. Destacar la importancia de evitar un alto contenido de saliva en el esputo.

  Trasladar la muestra urgentemente al laboratorio para su posterior análisis. Si por cualquier circunstancia se retrasase el envío, pueden conservar el frasco refrigerado en nevera a 4ºC de temperatura durante unas horas. No debe introducirse el esputo en el congelador.

  Si se solicitan varias muestras de esputos seriadas (2 o 3) recomendamos que, a medida que se van obteniendo las muestras, se conserven en nevera. Una vez finalizado el proceso de recogida de los esputos, podrán ser entregados todos a la vez al laboratorio.

  Recomendamos que la muestra sea obtenida en nuestras propias instalaciones del Laboratorio Central donde le entregaremos el frasco de recogida y le indicaremos una sala íntima y privada donde recoger la muestra. De esta forma aseguramos que la muestra se analice lo más rápidamente posible.

  [/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]
 • Semen

  [vc_nested_tabs][vc_nested_tab title=”Cultiu microbiológic” tab_id=”semen-cultiu-microbiologic4587-23be”]

  NORMATIVA PER A CULTIU MICROBIOLÒGIC

  Recomanem el rentat meticulós dels genitals externs masculins. Aclarir amb aigua abundant i assecar bé amb tovallola o drap net.

  Recollir tot el contingut de semen d’una ejaculació produïda únicament per masturbació manual, evitant l’ús de preservatius o estimulació mitjançant coitus interruptus, directament en un flascó estèril de boca ampla i de tancament hermètic.

  No destapar el flascó estèril de recollida de mostra, fins al moment en què s’inicii l’operació descrita de recollida de la mostra.

  Conservar el flascó sempre a temperatura ambient, durant el seu trasllat urgent al laboratori.

  Recomanem que la mostra sigui obtinguda en les nostres pròpies instal·lacions del Laboratori Central on li lliurarem el flascó de recollida i li indicarem una sala íntima i privada on recollir la mostra. D’aquesta forma assegurarem que la mostra s’analitzi el més ràpidament possible.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Esperirmiograma” tab_id=”semen-esperirmiograma”]

  NORMATIVA PER A ESTUDI D’ESPERMIOGRAMA

  És necessària abstinència sexual durant una setmana, prèviament a la recollida de la mostra de semen.

  Recomanem el rentat meticulós dels genitals externs masculins. Aclarir amb aigua abundant i assecar bé amb tovallola o drap net.

  Recollir tot el contingut de semen d’una ejaculació produïda únicament per masturbació manual, evitant l’ús de preservatius o estimulació mitjançant coitus interruptus, directament en un flascó estèril de boca ampla i de tancament hermètic.

  Conservar el flascó sempre a temperatura ambient, durant el seu trasllat urgent al laboratori, dins de la 1ª hora després de l’ejaculació.

  Recomanem que la mostra sigui obtinguda en les nostres pròpies instal·lacions del Laboratori Central on li lliurarem el flascó de recollida i li indicarem una sala íntima i privada on recollir la mostra. D’aquesta forma facilitem que puguem analitzar la mostra dins de la 1ª hora després de l’ejaculació.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Control de vasectomía” tab_id=”control-vasectomia4587-23be”]

  NORMATIVA PER A CONTROL DE VASECTOMIA

  És necessària abstinència sexual durant una setmana, prèviament a la recollida de la mostra de semen.

  Recomanem el rentat meticulós dels genitals externs masculins. Aclarir amb aigua abundant i assecar bé amb tovallola o drap net.

  Recollir tot el contingut de semen d’una ejaculació produïda únicament per masturbació manual, evitant l’ús de preservatius o estimulació mitjançant coitus interruptus, directament en un flascó estèril de boca ampla i de tancament hermètic.

  Conservar el flascó sempre a temperatura ambienti, durant el seu trasllat urgent al laboratori, dins de la 1ª hora després de l’ejaculació.

  Recomanem que la mostra sigui obtinguda en les nostres pròpies instal·lacions del Laboratori Central on li lliurarem el flascó de recollida i li indicarem una sala íntima i privada on recollir la mostra. D’aquesta forma facilitem que puguem analitzar la mostra dins de la 1ª hora després de l’ejaculació.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Recuperació d’espermatozoides mòbils” tab_id=”recuperacion-espermatozoides-moviles4587-23be”]

  NORMATIVA ESTUDI DE RECUPERACIÓ D’ESPERMATOZOIDES MOBILS

  És necessària abstinència sexual durant una setmana, prèviament a la recollida de la mostra de semen.

  Recomanem el rentat meticulós dels genitals externs masculins. Aclarir amb aigua abundant i assecar bé amb tovallola o drap net.

  Recollir tot el contingut de semen d’una ejaculació produïda únicament per masturbació manual, evitant l’ús de preservatius o estimulació mitjançant coitus interruptus, directament en un flascó estèril de boca ampla i de tancament hermètic.

  Conservar el flascó sempre a temperatura ambient, durant el seu trasllat urgent al laboratori, dins de la 1ª hora després de l’ejaculació.

  Recomanem que la mostra sigui obtinguda en les nostres pròpies instal·lacions del Laboratori Central on li lliurarem el flascó de recollida i li indicarem una sala íntima i privada on recollir la mostra. D’aquesta forma facilitem que puguem analitzar la mostra dins de la 1ª hora després de l’ejaculació.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Hibridació in situ de espermatozoides” tab_id=”hibridación-in-situ-espermatozoides4587-23be”]

  NORMATIVA PER HIBRIDACIÓ IN SITU (FISH) D’ESPERMATOZOIDES

  És necessària abstinència sexual durant una setmana, prèviament a la recollida de la mostra de semen.

  Recomanem el rentat meticulós dels genitals externs masculins. Aclarir amb aigua abundant i assecar bé amb tovallola o drap net.

  Recollir tot el contingut de semen d’una ejaculació produïda únicament per masturbació manual, evitant l’ús de preservatius o estimulació mitjançant coitus interruptus, directament en un flascó estèril de boca ampla i de tancament hermètic.

  Conservar el flascó sempre a temperatura ambient, durant el seu trasllat urgent al laboratori, dins de la 1ª hora després de l’ejaculació.

  Recomanem que la mostra sigui obtinguda en les nostres pròpies instal·lacions del Laboratori Central on li lliurarem el flascó de recollida i li indicarem una sala íntima i privada on recollir la mostra. D’aquesta forma facilitem que puguem analitzar la mostra dins de la 1ª hora després de l’ejaculació.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Fragmentació ADN d’espermatozoides” tab_id=”fragmentacion-ADN-espermatozoides4587-23be”]

  NORMATIVA ESTUDI DE FRAGMENTACIÓ ADN D’ESPERMATOZOIDES

  És necessària abstinència sexual durant una setmana, prèviament a la recollida de la mostra de semen.

  Recomanem el rentat meticulós dels genitals externs masculins. Aclarir amb aigua abundant i assecar bé amb tovallola o drap net.

  Recollir tot el contingut de semen d’una ejaculació produïda únicament per masturbació manual, evitant l’ús de preservatius o estimulació mitjançant coitus interruptus, directament en un flascó estèril de boca ampla i de tancament hermètic.

  Conservar el flascó sempre a temperatura ambient, durant el seu trasllat urgent al laboratori, dins de la 1ª hora després de l’ejaculació.

  Recomanem que la mostra sigui obtinguda en les nostres pròpies instal·lacions del Laboratori Central on li lliurarem el flascó de recollida i li indicarem una sala íntima i privada on recollir la mostra. D’aquesta forma facilitem que puguem analitzar la mostra dins de la 1ª hora després de l’ejaculació.

  [/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]

Pressupost


Consulti'ns sense compromís

Detecció Virus del Papil·loma Humà (HPV)

Resultats en8 dies laborables.

120€ 110€

Pack de Drogues Complet

Resultats en 3 dies.

90€

Pack ETS (sang i frotis)

Resultats en 4 dies.

129€ 120€

Hiv Test Urgent

Resultats en 4 hores.

35€

On estem


Estem molt a prop de vosté

LAB DURAN BELLIDO