Anàlisis d'aigua de piscina (R.D. 742/2013)

Resultats en 5 dies laborables.

48,40 €/mostra.

Anàlisis d’aigua de piscina (Decret 95/2000)

Resultats en 5 dies laborables.

60,50 €/mostra.

Potabilitat d'aigua de l'aixeta de consumidor

Resultats en 5 dies laborables.

60,50 €/mostra.

Potabilitat d'aigua de l'aixeta de consumidor amb metall

Resultats en 10 dies laborables.

75,02 €/mostra.

Potabilitat d'aigua del pou

Resultats en 15 dies laborables.

180,29 €/muestra.

LAB DURAN BELLIDO