• Aliments

  Normativa: Segons tipus d’aliment.
  Cada aliment s’engloba dins d’una normativa concreta que és la que defineix els paràmetres a analitzar.

  Mètode de mostreig: Diferenciem si estem parlant d’indústria alimentària, cáterings… on hi ha partides i lots de productes o de servei directe al consumidor, com en restaurants, hotels, geriàtrics, escoles.
  En el primer cas s’ha de fer un estudi de cada cas per determinar un nombre de mostres representatiu de cada lot encara que també es poden fer analítiques individuals puntuals. En canvi en el segon, normalment, es tracta d’anàlisi d’un producte en concret.

  Recipient: Un pot o bossa de segellat estèril.

  Volum: La quantitat necessària és de 50 g / ml com a mínim.

  Recollida: La recollida es realitza mitjançant coberts estèrils, intentant agafar una mostra representativa del producte.

  Transport: El transport s’efectua en condicions de refrigeració, de rapidesa i d’higiene.

  Mètode d’anàlisi: Segons tipus d’aliment.

 • Manipuladors

  Normativa: Segons Normativa vigent. Es recomana una anàlisi als manipuladors d’aliments per determinar possibles portadors de Staphylococcus aureus en ungles i nas i de Salmonella en femta.

  Mètode de mostreig: Es recomana l’anàlisi a tots els manipuladors del centre de forma anual

  Recipient: Escovilló amb mitjà de transport estèril i pot estèril

  Volum:

  Recollida: Es recull una petita quantitat de femta en un pot estèril.
  Es pren la mostra a les mans, passant l’escovilló per les ungles i la del nas, passant l’escovilló per l’interior de les fosses nasals.

  Transport: El transport s’efectua en condicions de refrigeració, de rapidesa i d’higiene.

  Mètode d’anàlisi: Determinació de Salmonella i de Staphylococcus aureus en placa.

 • Aigües

  [vc_nested_tabs][vc_nested_tab title=”Legionella” tab_id=”legionella5347-b10a”]

  Normativa aplicable: RD 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionelosis. BOE núm. 171del 18 de juliol.

  Recipient: Cristall, polietilè o similar. Estèril amb agent inactivante específic pel biocida contingut en la mostra. El clor o altres biocidas oxidants com el brom o l’ozó, poden inactivarse mitjançant tiosulfato de sodi. En el cas d’altres biocidas no existeix un agent inactivante universal.

  Quantitat: 1 litre

  Recollida:

  Dipòsits d’aigua calenta i freda (acumuladors, escalfadors, calderes, tancs, cisternes, aljubs, pous, etc.): es prendrà 1 litre d’aigua de cadascun preferiblement de la part més baixa del dipòsit, recollint, si existissin, materials sedimentats. Mesurar la temperatura i el clor lliure.

  Xarxa d’aigua freda i calenta: es prendrà mostra dels punts terminals de la xarxa (dutxes, aixetes, lavamanos) preferiblement de les zones relacionades amb malalts o que continguin algun tipus de servei comú, donant preferència a aquelles zones no utilitzades en els dies previs al mostreig.

  A la xarxa d’aigua calenta: es prendran mostres de
  – sortida més propera al dipòsit
  – sortida més llunyana al dipòsit
  – sortida més propera al punt de tornada o altres punts terminals considerats d’interès.
  – sortida més llunyana al punt de tornada o altres punt terminals considerats d’interès.

  Es prendrà 1 litre d’aigua, recollint 100 ml aproximadament per després gratar l’aixeta o dutxa amb una turunda estèril que s’introdueix en el mateix envàs on es completa el volum a 1 litre arrossegant les restes del gratat. Mesurar temperatura i el clor lliure.

  Torres de refrigeració, condensadors evaporativos o altres aparells de refrigeració que utilitzin aigua en el seu funcionament i generin aerosols: es prendrà 1 litre d’aigua:

  – del dipòsit (en el punt més allunyat de l’aportació)
  – de la tornada, recollint possibles restes de brutícia i incrustacions. Mesurar la temperatura i el biocida.

  Altres instal·lacions (piscines, pous, sistemes de reg, fonts, instal·lacions termals o altres equips que aerosolicen aigua, com a nebulitzadors, humidificadores o equips de teràpia personal:
  – Nombre de mostres: dependrà del tipus d’instal·lació i la seva accessibilitat.
  – Volum de la mostra: dependrà de la quantitat d’aigua utilitzada en el seu funcionament. Mesurar la temperatura i el biocida.

  Transport: La mostra s’ha de remetre al laboratori al més aviat possible a temperatura ambienti, evitant temperatures extremes (<6ºC i >18ºC) protegides del sol i de la calor. Si la mostra no s’analitza el mateix dia, la temperatura ideal per a mostres fredes és de 5 ± 3 ºC durant el transport. Les aigües calentes haurien de refrigerar-se immediatament després de la presa de mostra.
  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Potabilitat” tab_id=”analisis-potabilitat-recomanacions”]

  Normativa aplicable: Reial decret 140/2003 de 7 de febrer pel qual estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

  Recipient: Estèril amb tiosulfato de sodi.

  Quantitat: 300 ml

  Transport: Refrigerat

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Agua de piscinas” tab_id=”recomendaciones-analsis-agua-piscinas”]

  Normativa aplicable: RD 742/2013, de 27 de Setembre, pel qual s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de les piscines. Aplicable a nivell nacional. No s’anul·la el Decret autonòmic (Decret 95/2000 de 22 de febrer).

  Recipient: Estèril amb tiosulfato de sodi.

  Quantitat: 300 ml

  Transport: Refrigerat.

  [/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]
 • Medi Ambient

  [vc_nested_tabs][vc_nested_tab title=”Superficíes” tab_id=”analisis-superficies-recomanacions”]

  SUPERFÍCIES (INST. ESPORTIVES, QUIRÒFANS, CUINES)

  Recipient: Plaques Rodac de TSA o Rosa de Bengala / Saboraud.

  Quantitat: 1 o 2 plaques per punt de mostreig, en funció si volem mitjà per a microorganismes aerobios (TSA) i/o mitjà específic per a fongs (Rosa de Bengala / Saboraud)

  Recollida: Obrir la placa Rodac i realitzar un contacte entre la superfície a valorar i el mitjà de cultiu durant 10 segons, sense desplaçar la placa lateralment, exercint una pressió aproximada de 500 g. Després del contacte, tancar la placa immediatament.

  Transport: Refrigerat

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Fongs i bactèries” tab_id=”analisi-fongs-bacteries-recomanacions”]

  CONTROL AMBIENTAL DE FONGS I BACTERIS (SAS)

  Equip: SAS (Surface Air System). Mètode volumètric d’impactació d’aire sobre mitjà de cultiu.

  Recipient: Placa Petri.

  Quantitat: 1 o 2 plaques per punt de mostreig, en funció si volem medi per a microorganismes aerobios (TSA) i/o medi específic per a fongs (Rosa de Bengala / Saboraud).

  Recollida: La recollida de la mostra es realitza en un punt estàtic escollit prèviament en funció de que s’estigui valorant.

  Transport: Refrigerat.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Dióxid i Monòxid de Carboni” tab_id=”analisi-dioxid-monoxid-carboni-recomanacions”]

  DIÒXID I MONÒXID DE CARBONI, HUMITAT I TEMPERATURA

  Mostreig de lectura directa per infrarrojos.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Partícules” tab_id=”analisi-particules-recomanacions”]

  PARTÍCULES

  Mostreig de lectura directa per difracció de raig làser.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Àcars” tab_id=”acaros5347-b10a”]

  ÀCARS

  Mètode de mostreig: Aspirar les superfícies sospitoses de contenir àcars mitjançant aspirador.

  Recipient: Bossa de l’aspirador tancada hermèticament.

  Quantitat: 50 g. representatius.

  [/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]

On estem


Estem molt a prop de vosté

Serveis


Vocació de servei, la nostra raó de ser

Mútues


Treballem amb la majoria de mútues

Pressupost


Consulti'ns sense compromís

LAB DURAN BELLIDO