La seguretat dels aliments ha cobrat una importància notable en els últims anys en resposta als diferents brots d'intoxicacions alimentàries. En conseqüència, la legislació és cada vegada més estricta en aquest aspecte, delegant tota responsabilitat en el propietari de l'establiment i exigint la implantació d'un sistema d'autocontrol i la realització de controls analítics.

 • Anàlisi de matèria primera o producte acabat

  Cada aliment s’engloba dins d’una normativa concreta que definirà els microorganismes a analitzar i els límits de tolerància permesos per a cada un d’ells.

 • Estudis de vida útil de producte

  Els estudis de vida útil permeten conèixer el període màxim en que un producte manté les característiques organolèptiques i microbiològiques pròpies d’ell mateix.

 • Anàlisi de manipuladors d'aliments

  Les persones que treballen en el sector de la restauració, han de controlar el seu estat de salut i principalment aquelles que siguin portadores asimptomàtiques de bacteris patògens, com Staphyloccus aureus o Salmonella sp, ja que poden causar una contaminació directa o indirecta dels aliments. Aquestes persones portadores han de tenir un major control en les condicions d’higiene personal.

  Per això, recomanem fer cultius nasal, unguial i de femtes com a mesura de control.

 • Anàlisi de superfícies

  Aquest tipus d’anàlisi respon a la necessitat de comprovar l’estat higienicosanitari de les superfícies utilitzades en la manipulació d’aliments.

 • Anàlisi de qualitat d'aire interior

  Aquest tipus d’anàlisi respon a la necessitat de comprovar l’estat higienicosanitari de la qualitat de l’aire interior on es manipulen aliments. Contaminacions de l’aire poden incidir molt negativament sobre l’aliment i els usuaris de la instal·lació.

 • Implantació de prerrequisits i APPCC

  Els prerequisits del sistema APPCC són un conjunt de procediments que actuen sobre els punts de control crític comuns en els establiments del sector alimentari i generen una plataforma per a la producció segura dels aliments. Els prerequisits suposen la base a partir de la qual es desenvolupa el sistema APPCC. Els més importants són:

  • Pla del control de l’aigua.
  • Pla de neteja i desinfecció.
  • Pla de control de plagues.
  • Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària.
  • Pla de control de proveïdors i Pla de traçabilitat.
  • Pla de control de temperatures

  El sistema d’APPCC és un mètode d’autocontrol que consisteix a identificar tots els perills potencials que podrien aparèixer al llarg de cadascuna de les etapes d’una cadena de producció, valorant el seu risc i establint unes mesures preventives o de control per evitar-los.

 • Assessoria en seguretat alimentària

  Elaboració de programes d’autocontrol basats en el sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC), incloent tot el seu disseny, implantació i manteniment, per a tota classe d’establiments alimentaris, indústries, menjadors col·lectius i comerç minorista.

  Seguiment i verificació del correcte funcionament del sistema APPCC mitjançant visites periòdiques, realitzant els canvis que siguin necessaris per mantenir el seu sistema d’autocontrol actualitzat i adaptat a les activitats reals de l’empresa.

 • Formació de manipuladors d'aliments

  La Formació dels Manipuladors és un element indispensable en els programes de control de la seguretat alimentària de tots els sectors de la cadena alimentària, d’aquí que el Pla de Formació sigui considerat un dels Prerequisits del sistema d´APPCC. Les empreses han de garantir que els manipuladors d’aliments disposin d’una formació adequada en higiene dels aliments d’acord amb la seva activitat laboral.

 • Auditories de seguretat alimentària

  Després d’un estudi complet de l’establiment que inclou un sistema de puntuació, fotografies i presa de dades complementàries, s’elabora un informe final on es detallen totes les no conformitats més significatives en l’àmbit de la seguretat alimentària juntament amb les seves accions correctores.

On estem


Estem molt a prop de vosté

Serveis


Vocació de servei, la nostra raó de ser

Mútues


Treballem amb la majoria de mútues

Pressupost


Consulti'ns sense compromís

LAB DURAN BELLIDO