Anàlisis d’aigües

En funció del tipus d’aigua i el seu ús s’han d’esperar uns criteris microbiològics i fisicoquímics específics que, en definitiva, persegueixen la protecció de la salut o en altres casos, valorar l’eficàcia de processos als quals s’ha sotmès.

Anàlisis mediambientals

En la prevención de riesgos ambientales para la salud en general, se valoran si los niveles de contaminación microbiológica, química y física son los adecuados para el usuario, en función de la actividad y tipo de edificio. Contaminaciones del aire pueden incidir muy negativamente sobre los usuarios de la instalación.

Anàlisis seguretat alimentària

La seguretat dels aliments ha cobrat una importància notable en els últims anys en resposta als diferents brots d’intoxicacions alimentàries. En conseqüència, la legislació és cada vegada més estricta en aquest aspecte, delegant tota responsabilitat en el propietari de l’establiment i exigint la implantació d’un sistema d’autocontrol i la realització de controls analítics.

Anàlisis veterinària

Podem realitzar anàlisis clíniques de tot tipus d’animals. Col·laborem amb Centres Veterinaris, Parcs Zoològics, Centres de recollida d’animals, Hípicas, Ramaderia,… Disposem de les següents Seccions Tècniques pròpies: Hematologia i Coagulació; Bioquímica i parasitologia; Serologia: Leishmania, Erlichia, Toxoplasmosis, PIF; Citologia i Anatomia patològica; Hormones; Nivells de Fàrmacs, Vitamines i Al·lèrgies; Anàlisi química de càlcul renals i hepàtics.

LAB DURAN BELLIDO