Som un grup de laboratoris amb més de 40 ANYS D’EXPERIÈNCIA, de CARÀCTER I FILOSOFIA FAMILIAR, on la VOCACIÓN DE SERVEI AL PACIENT I AL METGE és la peça angular de tota la nostra activitat.

Som un dels pocs laboratoris d’envergadura que va ser fundat i continua sent dirigit por LICENCIATS EN MEDICINA I CIRURGIA I ESPECIALISTES EN ANÀLISIS CLINIQUES. Aquest valor afegit, possibilita el nostre COMPROMÍS DE SERVEI amb els pacients i doctors que confien en mdb. Cal destacar el nostre esforç diari a ajudar al pacient i a facilitar la interpretació dels resultats analítics als nostres companys de professió mèdica. La nostra PROFESSIONALITAT, DEDICACIÓ i la ATENCIÓ PERSONALITZADA, ens obliga a donar resposta immediata als resultats analítics patològics que són informats amb caràcter d’urgència.

Per satisfer les necessitats dels pacients i professionals que confien en nosaltres i amb la finalitat de millorar el nostre SERVEI DE QUALITAT TOTAL, hem dotat de tots els recursos necessaris a la nostra UNITAT D’ATENCIÓ AL PACIENT (atencionalpaciente@labmdb.com) per donar resposta immediata i un tracte personalitzat als seus requeriments assistencials.

En la mateixa línia de millora contínua de la qualitat del nostre servei vam introduir un nou concepte de laboratori, les URGÈNCIES PERMANENTS, creant un horari ininterromput en el nostre laboratori central de Barcelona (C/ Urgell, nº 161 baixos), els 365 DIES DE L’ANY, de dilluns a dissabte de 7.00 a 20.00 h. i diumenges i festius, de 8.00 a 20.00 h.

Amb l’objectiu d’acostar-nos als nostres pacients, facilitar l’ACCESSIBILITAT i evitar desplaçaments innecessaris, iniciem fa anys una nova singladura de continuat procés expansiu, creant una EXTENSA XARXA DE CENTRES DE EXTRACCIÓ. Destacar nostra ferma voluntat per integrar aquests centres d’extracció en els QUADRES FACULTATIUS de TOTES LES MÚTUES O ENTITATS D’ASSEGURANÇA LLIURE que existeixen en l’actualitat.

No hem d’oblidar que estem immersos en un sector en constant INNOVACIÓ TECNOLÒGICA, que ens obliga a la incorporació constant dels últims avanços tècnics en el camp del Laboratori Clínic. Aquest esforç innovador ens permet assegurar que som un dels laboratoris amb MENOR TEMPS DE RESPOSTA d’execució de les anàlisis clíniques.

Aquesta CELERITAT I EFICÀCIA en la resposta a les necessitats del pacient i el metge, unit a la implantació d’un SISTEMA DE QUALITAT basat en la Normativa UNE-EN ISO 9001:2008, enfocat així mateix al servei del pacient, ens ha possibilitat experimentar un CONSTANT CREIXEMENT, sempre mantenint uns estàndards de qualitat excel·lents.

El concepte de LABORATORIO CLÍNIC ha evolucionat moltíssim en els darrers anys, tant a nivell d’organització espacial i funcional de les diferents especialitats clàssiques, com a nivell del rol dels professionals ESPECIALISTES EN ANÀLISIS CLÍNIQUES.

S’han consolidat sistemes analítics que permeten concentrar diferents tècniques amb fonaments fisico-químics diferents. Un mateix analitzador permet realitzar un gran nombre de tècniques que abans s’efectuaven en tres laboratoris diferents o, almenys, en tres seccions diferents d’un mateix laboratori, permetent perfils diagnòstics molt complets. Aquests laboratoris ja no estan físicament separats per envans o panells, sinó que una gran part dels seus continguts es realitza conjuntament en un mateix espai denominat CORE DEL LABORATORI.

En el Laboratori Clínic s’han anat incorporant especialitats del laboratori que cada vegada prenen més rellevància com la ANATOMIA PATOLÒGICA, la GENÈTICA, la CITOGENÈTICA o la BIOLOGIA MOLECULAR. En l’actualitat ja estem realitzant anàlisis diagnòstiques i preventius que han significat un avanç molt significatiu en la cura i seguiment dels pacients.

Un canvi conceptual molt significatiu que mdb ha experimentat com a pedra angular del seu creixement, ha estat la FUSIÓ entre els anomenats LABORATORIS PROGRAMATS i els LABORATORIS D’URGÈNCIES.

Els LABORATORIS D’URGÈNCIES no els concebem com a ens autònoms, tal com es venia fent en el passat, sinó que els englobem i barregem en el CORE del LABORATORI PROGRAMAT. Som un CENTRE D’ANÀLISIS DE RESPOSTA RÀPIDA amb nous dissenys d’espai, tecnologia i funcions, independentment de si pertanyen a les clàssiques seccions d’Hematologia, Bioquímica o Microbiologia. Totes les proves de laboratori tant les rutinàries com les urgents les processem en UN ÚNIC LABORATORI i en els mateixos autoanalizadores, i, en alguns d’ells, durant les 24 hores ininterrompudament

Un dels motors del canvi ha estat, sens dubte, a més de l’increment del nombre i tipus de proves sol·licitades, el factor econòmic o política de contenció de despeses, amb la finalitat d’aprofitar al màxim els recursos que disposem.

L’anomenada economia d’escales ens ha conduït irremeiablement cap a un augment del volum de treball, optimitzant els recursos disponibles, sempre complint amb l’objectiu bàsic d’oferir un SERVEI DE QUALITAT TOTAL.

La nostra filosofia de treball és ANALITZAR MAJOR NUMERO DE MOSTRES, OPTIMITZANT ELS RECURSOS, AMB LA MÀXIMA PRECISIÓ I EXACTITUD, SEMPRE GARANTINT LA MÀXIMA QUALITAT I MIÍNIMS TEMPS DE RESPOSTA.

El rol dels PROFESSIONALS DE LABORATORI també s’ha modificat en els últims anys. Clàssicament dominava una funció més artesanal de totes les fases analítiques. Les seves responsabilitats bàsiques eren el control dels analitzadors, reactius i tècniques. Lògicament, dedicaven una petita parcel·la del seu temps a l’emissió i validació dels dictàmens analítics, així com a funcions de formació.

Des de la nostra posició de Llicenciats en Medicina i Especialistes en Anàlisis Clíniques, el METGE ESPECIALISTA EN ANÀLISIS CLÍNIQUES del nostre temps ha de dedicar els seus majors esforços a FUNCIONS TANT CLÍNIQUES, inherents a la seva pròpia professió de metge, COM DE GESTIÓ dels recursos disponibles, de l’organització dels processos de treball i de tota la informació que d’ella es deriva; sense oblidar-se, de la constant avaluació dels profunds CANVIS TECNOLÒGICS produïts en els últims anys. Tasca dificultosa per la proliferació de noves tècniques i proves diagnòstiques, i donada la ingent informació científica sobretot tipus de treballs referents al camp de les Anàlisis Clíniques.

Un tema que ha d’esmentar-se apart per la seva importància, és el necessari i creixent interès de tot gestor de serveis per poder ASSEGURAR UN SISTEMA DE QUALITAT en tota activitat mèdica. Per aquest motiu el professional del Laboratori d’Anàlisis Clíniques ha de tenir extensos coneixements i contrastada experiència en la implantació d’una Normativa de Qualitat que reguli i supervisi tant les fases tècniques del procés analític (pre-analítica, analítica i post-analítica) com l’organització de les àrees de gestió, comercial, RRHH o administrativa.

Considerem imprescindible la implantació en tots els Laboratoris de la NORMA ISO 9.001: 2.008, que estudia el GRAU DE SATISFACCIÓ DEL PACIENT respecte a la qualitat del producte final: tracte rebut, accessibilitat, temps a donar els resultats, demores, fiabilitat, qualitat del format escrit del dictamen, confort de les sales d’extraccions i d’espera, capacitat d’aconseguir una tècnica de venoclisis completament indolora, etc…

El producte, en el nostre cas LES ANÀLISIS CLINIQUES, SÓN MOLT IMPORTANTS, PERÒ HO SÓN MES ELS CLIENTS, EN EL NOSTRE CAS, ELS PACIENTS.

No hem d’oblidar-nos que, com a Especialistes en Anàlisis Clíniques amb responsabilitats de direcció d’un Laboratori, coneixem perfectament i fem seguiment de la LEGISLACIÓ vigent referent a l’activitat de la nostra especialitat, com a permisos, acreditacions, certificacions o lleis específiques. Destacar com a exemples de lleis que ens vinculen, la Llei de Protecció de Dades (LOPD) o la Llei de Tractament de Residus Clínics.

Per tant, el conjunt de tots aquests factors detallats, conformen EL NOSTRE SISTEMA DE TREBALL que difereix molt de la clàssica concepció dels Laboratoris d’Anàlisis Clíniques.

Per aconseguir l’èxit d’aquesta nova visió o cultura del Laboratori d’Anàlisi hem implicat, sense excepció, a TOTS ELS COMPONENTS DEL LABORATORI. Sense l’ESFORÇ DE TOTS, no hagués estat possible que siguem una de les alternatives MÉS SÒLIDES, FIABLES I CREIBLES per confiar el SERVEI D’ANÀLISIS CLÍNIQUES.

On estem


Estem molt a prop de vosté

Serveis


Vocació de servei, la nostra raó de ser

Mútues


Treballem amb la majoria de mútues

Pressupost


Consulti'ns sense compromís

LAB DURAN BELLIDO