• Jordi Duran, vocal de la nova junta directiva de ACES

    Jordi Duran, vocal de la nova junta directiva de ACES

    Els informem que el Dr. Jordi Duran, en representació de análisis mdb (lab. duran bellido), formarà part de la vocalia de la nova junta directiva d’ACES (Associació Catalana d’Entitats de Salut) que ha estat escollida per el periode 2017-2021.

    L’ACES (Associació Catalana d’Entitats de Salut) és una associació empresarial, fundada l’any 1977, dedicada a la defensa i la promoció dels drets laborals, empresarials i mercantils dels associats, dels àmbits sanitari i social del nostre entorn. Compromesa amb el desenvolupament empresarial i personal dels professionals del sector, l’ACES compta amb un programa de formació continuada innovador, personalitzat i de qualitat, basat en el desenvolupament d’habilitats dels diversos professionals que la integren. Amb vocació de projecció externa, aposta per la col·laboració i l’establiment d’aliances estratègiques amb agents pròxims i relacionats amb el sector sanitari i social. Així mateix, aposta per la qualitat assistencial i l’excel·lència com a nucli dels serveis assistencials de què disposen els seus associats. Implicada i oberta a la participació dels que la integren, la disponibilitat i utilitat dels quals configuren la seva raó de ser.

    Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply
LAB DURAN BELLIDO