Test d’alè per a la detecció de HELICOBACTER PYLORI (Test de l’Alè)

En el nostre laboratori d’anàlisis clíniques oferim una prova per a la detecció de l’Helicobacter pylori (H. pylori). És el bacteri responsable de la majoria de casos d’úlceres duodenals i estomacals, així com molts dels casos de gastritis crónica.

El test de l’alè per Helicobacter pylori és una prova no invasiva i totalment innòcua, que es caracteritza per la seva gran sensibilitat.

Helicobacter pylori és un bacteri productor de ureasa. Aquest enzim degrada la urea, alliberant CO2, que és eliminat per l’espiració.

En iniciar la prova, s’ingereix un comprimit que conté urea marcada amb un Isòtop natural NO-radioactiu del Carboni, el Carboni-13. Com a resultat de la presa d’aquest comprimit, de trobar H. pylori present en l’aparell digestiu, s’alliberarà als pocs minuts CO2 marcat amb Carboni-13.

En comparar els nivells basals d’eliminació de CO2 en l’aire espirat, amb el qual es mesura després d’haver ingerit la urea marcada, es detectarà (en cas d’infecció) un increment significatiu. Això revelarà la presència d’ Helicobacterpylori.

En tractar-se d’un producte innocu, amb un marcador NO-radioactiu, la prova pot realitzar-se sempre que convingui, i fins i tot repetir-se en cas necessari.
El test resulta especialment útil per confirmar l’eradicació del bacteri, un cop completat el tractament antibiòtic.

Precaucions:

La prova requereix un dejuni estricte a les 8h. prèvies (ni sòlids, ni líquids) abans de venir al laboratori.

Per tal d’evitar falsos negatius de la prova, aquesta no pot realitzar-se després d’un tractament d´antibiòtic, ni després de la presa d´antiàcids. Si està prenent algun d’aquests fàrmacs, consulti el seu metge abans de la realització del test.

Valors de referència: No es detecta excés de 13-CO2 en l’aire espirat o inferior a 2,5 per mil.

Nota.- L´enzim ureasa produït per HELICOBACTER PYLORI degrada la urea i allibera CO2 que és eliminat per l’expiració. A l’ingerir urea marcada amb un isòtop NO-radioactiu del carboni (13-C), es produeix CO2 marcat amb carboni-13 (13- CO2). En comparar el nivell basal d’eliminació de carbònic en l’aire espirat amb l’aparegut després d’haver ingerit la urea marcada pot detectar-se, en cas d’infecció, un increment significatiu. En utilitzar un isòtopNO-radioactiu, la prova pot realitzar-se en nens, gestants, i fins i tot repetir-se en cas necessari.

Posem a la seva disposició un nou test per a la DETECCIÓ D’ANTÍGENS DE HELICOBACTER PYLORI directament d’una mostra de femta.

L’anàlisi de detecció de l’Helicobacter pylori es porta a terme al laboratori central de Barcelona o al laboratori central de Madrid, on podrà disposar dels resultats de la prova urgentment i rebrà un tracte preferencial al arribar al laboratori

Si l’anàlisi de detecció de l’Helicobacter pylori es porta a terme al laboratori central de Barcelona o al laboratori central de Madrid, podrà disposar dels resultats urgentment i rebrà un tracte preferencial en lo possible.

Visita els nostres centres per veure quin és el seu centre d’extracció més proper.


Si l'anàlisis es fa al laboratori central de Barcelona o al laboratori central de Madrid, podrà disposar dels resultats urgentement i rebrà un tractament preferencial en el possible. Visiti l'apartat els nostres centres per veure quin és el seu centre d'extracció més proper.

PRECIO: 100€ 80€

Mètode: Prova d’Espiració

Tipus de mostra: Aire ESPIRAT

Temps de resposta: 2 dies

Cita prèvia


Sol·liciti dia i hora de la seva extracció

On estem


Estem molt a prop de vosté

Test de intolerància a la Lactosa, Fructosa, Sorbitol i Lactulosa

Resultats en 6 hores.

60€/test

Test d'alè Helicobacter Pylori

Resultats en 2 dies.

80€

Detecció per PCR de DNA E.T.S.

Resultats en 15 dies.

130€

Detecció Virus del Papil·loma Humà (HPV)

Resultats en 15 dies laborables.

110€ 100€

Test de intolerancia a 200 alimentos

Resultados en 10 días.

290€

Hiv Test Urgent

Resultats en hores.

30€

LAB DURAN BELLIDO