• mdb laboratori d´anàlisis cliniques s’adhereix al projecte “No puc esperar!”

  mdb laboratori d´anàlisis cliniques s’adhereix al projecte “No puc esperar!”

  mdb laboratori d´anàlisis cliniques (lab. duran Bellido) s´ha adherit al projecte “No puc esperar!” cedint els seus WC per a persones que necessiten utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic no contagiós.

  Els destinataris d’aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots aquells pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal incloure.

  Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i de vegades imprevisible, d’anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això  pot suposar una minva de la seva qualitat de vida.

  L’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) emet les targetes NO PUC ESPERAR! perquè aquests pacients les utilitzin, però són els metges de les Unitats MII i Serveis de l’Aparell Digestiu dels Hospitals Col·laboradors qui les lliuraran als seus pacients quan ho considerin necessari. Les targetes són gratuïtes i no són nominals, però estan numerades per a seguir un control de lliurament.

  Des d’ACCU Catalunya s’arriba a acords de col.laboració amb establiments i equipaments perquè autoritzin l’ús dels seus lavabos de manera gratuïta i el més ràpidament possible  als portadors de les targetes NO PUC ESPERAR!.

  Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply
LAB DURAN BELLIDO