El mètode més estès a la clínica veterinària per a diagnosticar la Leishmaniosi és la detecció d’anticossos anti-Leishmania mitjançant tècniques de diagnòstic serològic. Es realitza mitjançant la prova de IFI que per la seva alta sensibilitat i especificitat és la prova considerada de referència. També mitjançant la IFI és possible determinar el títol d’anticossos, útil per realitzar un protocol posterior d’actuació (tractament, monitorització, …)

On estem


Estem molt a prop de vosté

Serveis


Vocació de servei, la nostra raó de ser

Mútues


Treballem amb la majoria de mútues

Pressupost


Consulti'ns sense compromís

LAB DURAN BELLIDO