Els càlculs urinaris juntament amb les infeccions bacterianes en l’orina, configuren els processos més freqüents amb què es troben els veterinaris. Els uròlits més comuns trobats al Laboratori són:

  • Estruvita (Fosfat amònic magnèsic): pH alcalins afavoreixen la seva aparició. Un exemple de formació de càlculs d’estruvita és freqüent en gossos amb infeccions en el tracte urinari per bacteris.
  • Oxalat càlcic: Són més freqüents en mascles que en femelles i existeixen races més predisposades (Schnauzer i Terrier). Molt freqüents quant trobem hipercalciuria i intoxicacions per etilenglicol.
  • Urat: Hi ha races predisposades (Dàlmata i Bulldog anglès). Produits per: malalties hepàtiques i infeccions del tracte urinari.
  • Cistina: Es relacionen més en races com el Dachshund i en mascles, encara que normalment són poc freqüents en canins.
  • Xantina: Raça predisposada el Dàlmata. Es formen en pH àcids i per una complicació de l’ús de l´alopurinol.
LAB DURAN BELLIDO