El control microbiològic i fisicoquímic de les aigües de piscines i hidromassatges evita l’aparició d’infeccions dèrmiques, infeccions de mucoses, infeccions gàstriques o reaccions al·lèrgiques entre els usuaris. Per la realització de les anàlisis de les aigües de piscines i hidromasatges, la legislació actual defineix aspectes molt concrets que tenen com a objectiu disminuir els agents contaminants en aquest tipus d’aigües.

Anàlisis d'aigua de piscina (R.D. 742/2013)

Resultats en 5 dies laborables.

48,40 €/mostra.

Anàlisis d’aigua de piscina (Decret 95/2000)

Resultats en 5 dies laborables.

60,50 €/mostra.

LAB DURAN BELLIDO