L’aigua pot actuar com una font important de difusió de malalties. Per això, s’han de prendre les mesures oportunes per prevenir els riscos associats al seu consum. L’actual legislació marca els criteris microbiològics i fisicoquímics a tenir en compte en funció del tipus d’aigua i la seva procedència en la realització de les anàlisis de potabilitat d’aigua de consum.

Anàlisis d'aigua de piscina (R.D. 742/2013)

Resultats en 5 dies laborables.

48,40 €/mostra.

Anàlisis d’aigua de piscina (Decret 95/2000)

Resultats en 5 dies laborables.

60,50 €/mostra.

LAB DURAN BELLIDO