El control d’incrustacions i biocapa, el creixement d’algues i microorganismes, el control de la corrosió, dels sòlids dissolts en aigua i dels sòlids en suspensió són diferents aspectes a tenir en compte per mantenir una bona qualitat microbiològica i fisicoquímica de l’aigua, per tal d’intentar evitar l’aparició de Legionel.la.

Anàlisis d'aigua de piscina (R.D. 742/2013)

Resultats en 5 dies laborables.

48,40 €/mostra.

Anàlisis d’aigua de piscina (Decret 95/2000)

Resultats en 5 dies laborables.

60,50 €/mostra.

LAB DURAN BELLIDO