El líquid de diàlisi (LD) es posa en contacte amb la sang del pacient a través de la membrana semipermeable del dialitzador durant la sessió d’hemodiàlisi, amb la finalitat de produir l’intercanvi de substàncies de forma bidireccional. Aquesta solució (LD), semblant al plasma, es prepara al monitor d’hemodiàlisi a partir d’aigua purificada i soluts proporcionats en forma de concentrats electrolítics o sals no dissoltes.

La contaminació del líquid de diàlisi exposa el pacient a un risc d’acumulació de substàncies tòxiques o de producció de reaccions de bioincompatibilitat amb les cèl·lules o proteïnes del pacient que poden ocasionar, en ambdós casos, serioses conseqüències. D’aquí, la importància de minimitzar el risc de contaminació química i microbiològica del líquid de diàlisi.

Anàlisis d'aigua de piscina (R.D. 742/2013)

Resultats en 5 dies laborables.

48,40 €/mostra.

Anàlisis d’aigua de piscina (Decret 95/2000)

Resultats en 5 dies laborables.

60,50 €/mostra.

LAB DURAN BELLIDO