L’anàlisi inclou la detecció de:

 • ANFETAMINA (AMP)
 • METANFETAMINA (MET)
 • BARBITURICS (BAR)
 • BENZODIAZEPINES (BZO)
 • COCAINA (COC)
 • MORFINA (MOP)
 • OPIACIS (OPI) – HEROÍNA
 • FENCICLIDINA (PCP)
 • METADONA (MTD)
 • ANTIDEPRESIUS TRICICLICS (TCA)
 • MARIHUANA (THC) – CANNABIS
 • METILENDOXIMETANETAMINA (MDMA) – EXTASIS

Per a aquesta anàlisi clínica simplement es necessita una mostra d’orina del pacient.

Si l’anàlisis es porta a terme al laboratori central de Barcelona com al laboratori central de Madrid, podrà disposar dels resultats urgentment. Visiti els nostres centres per veure quin és el seu centre d’extracció més proper.

Per a aquesta anàlisi no es necessari estar en dejú, pot acudir també a les nostres seus centrals en horaris de tarda.

Qualsevol de les drogues ofertes en el Perfil Multipanel podrà ser sol·licitada individualment a una tarifa especial de 30€ per droga analitzada.

PREU: 80€ 65€

Mètode: Inmunocromatografia

Valors de referència: Negatiu o no es detecten

Tipus de mostra: Orina

Temps de resposta: 3 dies

Cita prèvia


Sol·liciti dia i hora de la seva extracció

On estem


Estem molt a prop de vosté

Test de intolerància a la Lactosa, Fructosa, Sorbitol i Lactulosa

Resultats en 6 hores.

60€/test

Test de intolerancia a 200 alimentos

Resultados en 10 días.

290€

LAB DURAN BELLIDO