laboratorios-clinicos.mdbanalisis-clinicos-catbioanalisis-clinicos-abolab
 • Leishmaniosis

  [vc_nested_tabs top_margin=”none” el_position=”first last”][vc_nested_tab title=”Informació general” tab_id=”informacion-general-leishmaniosis”]

  El mètode més estès a la clínica veterinària per a diagnosticar la Leishmaniosi és la detecció d’anticossos anti-Leishmania mitjançant tècniques de diagnòstic serològic. Es realitza mitjançant la prova de IFI que per la seva alta sensibilitat i especificitat és la prova considerada de referència. També mitjançant la IFI és possible determinar el títol d’anticossos, útil per realitzar un protocol posterior d’actuació (tractament, monitorització, …)

  [/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]
 • Anatomia patològica

  [vc_nested_tabs top_margin=”none” el_position=”first last”][vc_nested_tab title=”Informació general” tab_id=”informacio-general-anatomia-patologica”]

  El Departament d’Anatomia Patològica, compta amb Facultatius propis que realitzen un estudi exhaustiu i contrastat amb la bibliografia més actualitzada, facilitant diagnòstics molt precisos pel que fa al tipus, nom i grau de malignitat de la mostra remesa.

  [/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]
 • Càlculs urinaris (vidres / urolits)

  [vc_nested_tabs top_margin=”none” el_position=”first last”][vc_nested_tab title=”Informació general” tab_id=”informacio-general-calculs-urinaris”]

  Els càlculs urinaris juntament amb les infeccions bacterianes en l’orina, configuren els processos més freqüents amb què es troben els veterinaris. Els uròlits més comuns trobats al Laboratori són:

  • Estruvita (Fosfat amònic magnèsic): pH alcalins afavoreixen la seva aparició. Un exemple de formació de càlculs d’estruvita és freqüent en gossos amb infeccions en el tracte urinari per bacteris.
  • Oxalat càlcic: Són més freqüents en mascles que en femelles i existeixen races més predisposades (Schnauzer i Terrier). Molt freqüents quant trobem hipercalciuria i intoxicacions per etilenglicol.
  • Urat: Hi ha races predisposades (Dàlmata i Bulldog anglès). Produits per: malalties hepàtiques i infeccions del tracte urinari.
  • Cistina: Es relacionen més en races com el Dachshund i en mascles, encara que normalment són poc freqüents en canins.
  • Xantina: Raça predisposada el Dàlmata. Es formen en pH àcids i per una complicació de l’ús de l´alopurinol.
  [/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]