laboratorios-clinicos.mdbanalisis-clinicos-catbioanalisis-clinicos-abolab

En funció del tipus d'aigua i el seu ús s'han d'esperar uns criteris microbiològics i fisicoquímics específics que, en definitiva, persegueixen la protecció de la salut o en altres casos, valorar l'eficàcia de processos als quals s'ha sotmès.

 • Recompte i identificació de Legionella Pneumophila

  [vc_nested_tabs top_margin=”none” el_position=”first last”][vc_nested_tab title=”Informació general” tab_id=”informacio-general-legionella-pneumophila”]

  La legionel.losi és una malaltia bacteriana d’origen ambiental que es pot manifestar sota dues formes clíniques: infecció pulmonar o malaltia del legionari (pneumònia amb febre alta) i la forma no pneumònica coneguda com Febre de Pontiac que presenta una síndrome febril aguda i de pronòstic lleu. La infecció per les diferents espècies de Legionel.la en l’ésser humà es produeix per inhalació d’aerosols que contenen el microorganisme i es produeix normalment en diversos tipus d’instal·lacions, equips i edificis on es poden presentar en forma de brots i casos aïllats o esporàdics.

  La legislació actual per a la prevenció i control de la legionel·losi, obliga al tractament de neteja i desinfecció de les instal·lacions de risc i a la realització d’anàlisis de control de la qualitat microbiològica i fisicoquímica de l’aigua amb la finalitat d´evitar riscos per a la salut pública.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Instal·lacions de risc” tab_id=”instalacions-risc-legionella-pneumophila”]
  • Aigua freda de consum humà.
  • Sistemes d’aigua calenta sanitària.
  • Torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
  • Centrals humidificadores industrials.
  • Sistemes d’aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació a través de dolls d’alta velocitat o la injecció d’aire.
  • Equips de refredament evaporatiu.
  • Humectadors.
  • Fonts ornamentals.
  • Risc per aspersió en el medi urbà.
  • Sistemes d’aigua contra incendis.
  • Instal·lacions de rentat de vehicles.
  • Altres instal·lacions que acumulin aigua i puguin produir aerosols.
  [/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]
 • Control de torres de refrigeració- recompte d'aerobis i control físicoquímic en torres de refrigeració o condensadors evaporatius

  [vc_nested_tabs top_margin=”none” el_position=”first last”][vc_nested_tab title=”Informació general” tab_id=”informacion-general-torres-refrigeracio”]

  El control d’incrustacions i biocapa, el creixement d’algues i microorganismes, el control de la corrosió, dels sòlids dissolts en aigua i dels sòlids en suspensió són diferents aspectes a tenir en compte per mantenir una bona qualitat microbiològica i fisicoquímica de l’aigua, per tal d’intentar evitar l’aparició de Legionel.la.

  [/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]
 • Potabilitat d'aigües de consum

  [vc_nested_tabs top_margin=”none” el_position=”first last”][vc_nested_tab title=”Informació general” tab_id=”analisi-potabilitat-aigues”]

  L’aigua pot actuar com una font important de difusió de malalties. Per això, s’han de prendre les mesures oportunes per prevenir els riscos associats al seu consum. L’actual legislació marca els criteris microbiològics i fisicoquímics a tenir en compte en funció del tipus d’aigua i la seva procedència.

  [/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]
 • Qualitat de l'aigua de piscines i jacuzzi

  [vc_nested_tabs top_margin=”none” el_position=”first last”][vc_nested_tab title=”Informacion general” tab_id=”analisis-calidad-aguas-piscina43f3-e316″]

  El control microbiològic i fisicoquímic de les aigües de piscines i hidromassatges evita l’aparició d’infeccions dèrmiques, infeccions de mucoses, infeccions gàstriques o reaccions al·lèrgiques entre els usuaris. La legislació actual defineix aspectes molt concrets que tenen com a objectiu disminuir els agents contaminants en aquest tipus d’aigües.

  [/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]
 • Aigües de diàlisi: endotoxines, bacteris, fongs i paràmetres químics

  [vc_nested_tabs top_margin=”none” el_position=”first last”][vc_nested_tab title=”Informació general” tab_id=”info-analisi-aigues-dialisi”]

  El líquid de diàlisi (LD) es posa en contacte amb la sang del pacient a través de la membrana semipermeable del dialitzador durant la sessió d’hemodiàlisi, amb la finalitat de produir l’intercanvi de substàncies de forma bidireccional. Aquesta solució (LD), semblant al plasma, es prepara al monitor d’hemodiàlisi a partir d’aigua purificada i soluts proporcionats en forma de concentrats electrolítics o sals no dissoltes.

  La contaminació del líquid de diàlisi exposa el pacient a un risc d’acumulació de substàncies tòxiques o de producció de reaccions de bioincompatibilitat amb les cèl·lules o proteïnes del pacient que poden ocasionar, en ambdós casos, serioses conseqüències. D’aquí, la importància de minimitzar el risc de contaminació química i microbiològica del líquid de diàlisi.

  [/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Endotoxines” tab_id=”endotoxinas43f3-e316″]

  L’anàlisi d’endotoxines s’aplica en el control de qualitat de les aigües de diàlisi i injectables (ex. sèrums fisiològics, fàrmacs, etc.) per la seva repercussió en la salut humana. Les endotoxines constitueixen un dels components de la membrana exterior dels bacteris Gram negatius i es consideren pirògens. Els seus efectes sobre la salut són diversos: febre, malestar, alteracions en el recompte de leucòcits, estat de xoc, i en alguns casos pot arribar a produir la mort.

  [/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]
 • Análisis de aguas residuales

  [vc_nested_tabs top_margin=”none” el_position=”first last”][vc_nested_tab title=”Informació general” tab_id=”analisis-aigues-residuals-info”]

  Les aigües residuals no domèstiques abocades al sistema públic de sanejament han de complir uns criteris microbiològics i fisicoquímics concrets recollits en la legislació actual, que en últim terme, pretenen disminuir l’efecte nociu sobre el medi ambient i la salut de les persones.

  [/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]

On estem


Estem molt a prop de vosté

Serveis


Vocació de servei, la nostra raó de ser

Mútues


Treballem amb la majoria de mútues

Pressupost


Consulti'ns sense compromís